กลุ่มพยาบาลอิตาลีตั้งโต๊ะสอนนับอายุครรภ์

วันนี้ 13 ก.พ. 63 กลุ่มพยาบาลในกรุงโรมได้จัดประชมเสวนาเรื่อง “ผู้หญิงตั้งครรภ์กับการนับอายุครรภ์ด้วยตัวเอง ” โดยในการเสวนาได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การไม่พร้อมมีบุตร และที่สำคัญได้มีการสอนวิธีการนับอายุครรภ์ด้วยตนเองด้วย โดยมีใจความดังนี้

การนับอายุครรภ์ จะเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย หน่วยของอายุครรภ์จะนับเป็นสัปดาห์จากปฏิทินสมมุติให้วันนี้คือวันที่ 2 ก.พ.วันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุดคือวันที่ 5 ม.ค.

แบบนี้อายุครรภ์คือ ประมาณ 4 สัปดาห์โดยทั่วไปการนับอายุครรภ์ ทำได้ 3 วิธี คือการนับรอบประจำเดือน การตรวจหน้าท้อง และการตรวจโดยเครื่องอัลตร้าซาวด์มีข้อดีและข้อด้อย ต่างกัน